Lion Green Lion Grow Small Box , ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม พืช ไลออนกรีน ไลออนโกร
: 064-4545524  | Line : @841ocnth

Lion Green Lion Grow Small Box

LION GREEN LION GROW BIG BOX 

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม พืช ไลออนกรีน ไลออนโกร กล่องใหญ่ 

ประกอบด้วยไลออนกรีน 2 ซอง ไลออนโกร 2 ซอง

"LION GROW นวัตกรรม เอ็นไซม์ อาหารเสริมพืช ”
อาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้น มีองค์ประกอบของแร่ธาตุอาหารอย่างครบถ้วนที่จำเป็นต่อการเจริษเติมโตของพืช มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกายภาพของอาหารเสริมพืช ช่วยให้เซลล์พืชขยายตัวเร็วพืชสามารถดูดซึมสารอาหารไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการสังเคราะห์ แสง
"LION GREEN" เป็นธาตุอาหารพืชที่สกัดจาก วัตถุดิบธรรมชาติ โดยใช้นวัตกรรม ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพื่มประสิทธิภาพในการ ดูดซึมอาหารของพืชทุกชนิด ละลายน้ำได้ทันทีโดยไม่ต้องสังเคราะห์แสง

 

วิธีใช้  ผสม Lion Green Lion Grow คนให้เข้ากันตามสัดส่วนที่ระบุดังนี้
 
LION GROW
ไม้ผล ไม้ยืนต้น   5 ซีซี ต่อน้ำ  20 ลิตร
พืชไร่ เช่นข้าวโพด อ้อย  5 ซีซี ต่อน้ำ  20 ลิตร
พืชลงหัว เช่นมันสำปะหลัง  5 ซีซี ต่อน้ำ  20 ลิตร
นาข้าว  5 ซีซี ต่อน้ำ  20 ลิตร
ไม้ดอก ไม้ประดับ  2 ซีซี ต่อน้ำ  20 ลิตร
ผักสวนครัว  2 ซีซี ต่อน้ำ  20 ลิตร
 
LION GREEN
ไม้ผล ไม้ยืนต้น   1 ช้อนตวง ต่อน้ำ  20 ลิตร
พืชไร่ เช่นข้าวโพด อ้อย  1 ช้อนตวง ต่อน้ำ  20 ลิตร
พืชลงหัว เช่นมันสำปะหลัง  1 ช้อนตวง  ต่อน้ำ  20 ลิตร
นาข้าว  1 ช้อนตวง  ต่อน้ำ  20 ลิตร
ไม้ดอก ไม้ประดับ  1/2 ช้อนตวง ต่อน้ำ  20 ลิตร
ผักสวนครัว  1/2 ช้อนตวง  ต่อน้ำ  20 ลิตร
 

 

Read 752 times